+1 844-TTH-0204 (844-884-0204) [email protected]
Ce facem pentru noi, moare cu noi. Ce facem pentru altii si pentru lume, ramane si este nemuritor.
Albert Paine

Școala Profesională Specială, comuna Ștefan cel Mare

Școala Profesionala Speciala, comuna Ștefan cel Mare
Donation Goal For This Project is $2.500
0% Donated/$2.500 To Go
Donate Now

Listă cu obiecte necesare

Pentru Cercul ,,Arta decorarii îmbrăcămintei”
Mașina de brodat – 2 buc. Ață de brodat diverse culori materiale textile
Pentru Cercul de pictură „Exploratori ai frumosului”
pensoane acrilice -20 buc tuburi vopsele acrilice -30buc pânză de pictat A3 -4 seturi
Pentru activitățile de după amiază
mingi de fotbal -6 buc mingi de hanbal mingi de baschet
mingi de volei palete de tenis de masă
Pentru cercul de „Arta culinară”
robot de bucătărie malaxor aluat ustensile de bucătărie

Ne-am mai dori o colaborae pentru un proiect ecologic pentru plantarea unor pomi fructiferi sau realizarea unei mici sere.

De asemenea pentru a reuși să scrie și să citească cât mai bine ne ar folosi abecedar, fișe de lucru, exerciții de vocabular, caiete de scris, caiete de lucru, pentru niveluri diferite.

Va mulțumim pentru interesul arătat acestor copii și in speranța unei bune colaborări, vă dorim numai bine.

Consilier educativ,
Prof.Moisa Cornelia /0741582034

TABEL NOMINAL CU ELEVII PE GRUPE DE VÂRSTE

Prin prezenta vă informăm că în unitatea noastră avem un număr de 112 elevi și 6 absolvenți, conform tabelului de mai jos:

ELEVI CU VÂRSTA DE 15 ANI
FETE: 4 BĂIEȚI: 6
ELEVI CU VÂRSTA DE 16 ANI
FETE: 4 BĂIEȚI: 6
ELEVI CU VÂRSTA DE 17 ANI
FETE: 8 BĂIEȚI: 13
ELEVI CU VÂRSTA DE 18 ANI
FETE: 13 BĂIEȚI: 17
ELEVI CU VÂRSTA DE PESTE 18 ANI
FETE: 12 BĂIEȚI: 26

Director,
Prof. Liliana Apachiței

Scurt istoric al Școlii Profesionale Speciale, comuna Ștefan cel Mare

U

nitatea a fost înfiinţată în anul 1969, în scopul recuperării, ocrotirii şi profesionalizării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, abandonaţi sau proveniţi din familii dezorganizate.
În anul înfiinţării, 1969, şcoala specială număra 4 cadre didactice, 3 muncitori de întreţinere şi 38 elevi cu handicap fizic, repartizaţi în trei clase pe două meserii: bucătar-cofetar, fotograf;
Datorită faptului că populaţia şcolară a crescut în 1970 pe lângă construcţiile existente (conac, construcţii anexe), au fost terminate: internatul, cantina, şcoala.

Î

n anul 1974 erau şcolarizaţi un număr de 450 elevi iar personalul didactic si administrativ ajungând la 120, apărând astfel şi meserii noi: tricotaje, zootehnie, horticultură, tâmplărie, prelucrători carne şi lapte.

Şcoala se întinde pe o suprafaţă de 7 ha teren. Geografic este situată în extremitatea nordică a satului Ştefan cel Mare, având ca vecini : la Nord – Biserica satului, ctitoria Domnitorului Vasile Lupu; la Sud – Stânca declarată monument al naturii; la Est – pârâul Dubărca cu debit inconstant, care în perioadele de secetă, seacă; iar la Vest drumul comunal.

D

enumiri ale școlii de-a lungul anilor: Școala Profesională nr. 28 ,Ștefan cel Mare, Grup școlar nr. 16, Ștefan cel Mare, Centrul Școlar nr.16, Ștefan cel Mare, Școala Profesională nr. 19, Ștefan cel Mare, Școala Profesională, Ștefan cel Mare, Școala de Arte și Meserii comuna Ștefan cel Mare, Școala de Arte și Meserii Specială comuna Ștefan cel Mare, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă comuna Ștefan cel Mare, Liceul Tehnologic Special, comuna Ștefan cel Mare,in prezent Școala Profesională Specială.

Ca Școala Profesională Specială – învăţământ profesional, oferim instruire în următoarele domenii: Industrie textilă şi pielărie, Agroturism, Alimentaţie publică şi turism.

Pe parcursul anilor instituţia s-a dezvoltat foarte mult ajungând, în prezent, să aibă o bază materială compatibilă cu serviciile educaţionale planificate.

Viziunea Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare

Ș

coala Profesională Specială din comuna Stefan cel Mare este o școală democratică, dinamică, deschisă, acceptând schimbarea, care promovează respectul pentru adevăratele valori ale vieţii şi încurajează elevul în formarea sa ca om. Ne propunem realizarea şi dezvoltarea procesului de învăţământ în scopul creării unor servicii educaţionale de calitate.

Misiunea Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare

M

isiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea tinerilor cu CES, urmărind recuperarea, educarea și formarea de abilități compensatorii, în vederea integrării acestora în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili.

GALERIE FOTO

ÎN CURÂND

Trăsăturile dominante în cadrul Școlii Profesionale Speciale, comuna Ștefan cel Mare sunt: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare.

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Comunicarea cadrelor didactice cu elevii este bună. Comunicarea cu familiile elevilor este eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în scris informaţii referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor). Se încearca permanent implicarea responsabilă a părinților în activitățile pe care elevii le desfășoară în cadrul liceului punându-se accent pe participarea acestora la buna guvernare în școală.